AKTUELNO

Društvo pedagoga i psihologa TK aktivno se uključuje u kampanji protiv nasilja u školama

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je razgovarao sa predstavnicima Društva pedagoga i psihologa u TK o kampanji borbe protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Mjesec mart je označen kao mjesec u borbi protiv nasilja u školi, s ciljem da se kod učenika razvije razumijevanje šta je to vršnjačko nasilje, te vještine i otpornost na ovaj problem.

Društvo pedagoga i psihologa TK će se aktivno uključiti u kampanji protiv nasilja i pružiti podršku školama za realizaciju programa prevencije. Kampanja će uključiti organizovanje različitih radionica za učenike, uključivanje relevantnih institucija u lokalnoj zajednici, predstavničkih i zakonodavnih tijela, ali i druge vidove promocije, što će se prezentirati javnosti. Na kraju mjeseca planirana je i evaluacija kampanje.