AKTUELNO

Edukacija instruktora vožnje, predavača i ispitivača sa područja cijele BiH

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovalo je edukaciju za instruktore vožnje, predavače i ispitivače za osposobljavanje i provjeru znanja kandidata za vozače motornih vozila.

Prema riječima pomoćnika ministra za saobraćajnu edukaciju u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK Nusreta Muminovića na edukaciju se prijavilo gotovo 350 učesnika sa prostora čitave Bosne i Hercegovine. „Ovogodišnja edukacija je nešto drugačija nego prethodne. Postali smo prepoznati na prostorima BiH zbog načina kako organizujemo edukacije tako da imamo prijavljenih iz svih dijelova BiH. Imamo naše kolege iz Mostara, Livna, Bihaća, Sanskog Mosta, Zenica i najviše sa prostora TK. Akcenat u ovom momentu su izmjene i dopune pravilnika koji definišu našu oblast“, kazao je ovom prilikom Muminović.

U  okviru dva panela pod nazivom Javne službe u funkciji povećanja nivoa sigurnosti saobraćaja i Aktuelnosti u procesu osposobljavanja kandidata za vozače učesnici su mogli doznati novosti te razmijeniti iskustva kada je u pitanju unaprjeđenje saobraćajne kulture kod budućih vozača ali i legislative u ovoj oblasti.

Jedan od predavača u čijem je fokusu stručna profesionalna edukacija, odnosno obuka kandidata za vozače motornih vozila koji će sutra biti učesnici u saobraćaju je i stručni savjetnik za međunarodni prevoz putnika i roba u Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ekrem Spahić. „Moja osnovna tema je prevencija saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi vozači. Veliki problem na putevima u BiH koji prouzrokuju saobraćajne nezgode sa poginulim licima upravo jesu mladi vozači. U prošloj godini desilo se 225 saobraćajnih nezgoda u kojima su smrtno stradala lica.  U tim saobraćajnim nezgodama je 41% mladih vozača. Fokus mog predavanja je stručna profesionalna edukacija, odnosno obuka kandidata za vozače motornih vozila koji će sutra biti učesnici u saobraćaju a s obzirom na stanje naših saobraćajnica i njihovu propusnu moć a nasuprot povećanja broja motornih vozila na našim cestama, trebamo voditi računa o tim našim mladim životima“, kazao je Spahić.

Vlasnik Autoškole Gold 2 iz Lukavca Nermin Bektić koji radi kao instruktor i predavač teoretske nastave smatra da su saobraćajna kultura i kultura inače na niskom nivou. „Svi mladi voze pod nadzorom instruktora fino, kulturno i pametno ali onda kada dobiju svoju vozačku dozvolu onda se ponašaju drugačije“, mišljenja je Bektić.

Povećanje efikasnosti i znanja kada je u pitanju pružanje prve pomoći također je jedan od važnih segmenata današnje edukacije.