AKTUELNO

Konačne rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/22 i broj: 10/1-34-019223-2/22 od 11.11.2022.), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/22 i broj: 10/1-34-019225-2/22 od 11.11.2022. godine) i Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/22 i broj: 10/1-11-19785-2/22 od 11.11.2022.), objavljuje se:

Konačna rang listu za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona

Konačna rang listu za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona

Konačna rang lista za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi na području Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendije, odnosno roditeljima/starateljima korisnika stipendije upriličit će se u srijedu, dana 28.12.2022. godine, u amfiteatru JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla (Ulica Muhameda Hevaija Uskufija b.b. Tuzla) i to:

-u 10 sati za studente i učenike srednjih škola

-u 11 sati za učenike osnovnih škola.

Korisnici stipendije, odnosno roditelji/staratelji stipendije koji ne potpišu ugovore zaključno sa 29.12.2022. godine gube pravo na stipendiju.