AKTUELNO

Konkurs za pribavljanje rukopisa “Dodatak udžbenika historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole”

Na osnovu člana 2. stav 1. Pravilnika o izdavanju udžbenika i drugih nastavnih sredstava („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/03) i tačke III Odluke broj:10/1-34-10129/20 od 18.5.2020. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje:

KONKURS

za pribavljanje rukopisa „Dodatak udžbenika historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole“

Konkurs se raspisuje za pribavljanje rukopisa „Dodatak udžbenika historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole“. Rukopis treba da obradi nastavnu cjelinu/temu „BiH od 1992. godine do kraja XX vijeka“ u skladu sa Nastavnim planom i programom za deveti razred devetogodišnjeg obrazovanja.

Pravo prijave na Konkurs imaju svi registrovani izdavači u Bosni i Hercegovini.

Uz zahtjev se obavezno prilaže:

-rukopis dodatka udžbenika, numerisan, uvezan, likovno-grafički oblikovan i jezički uređen u šest primjeraka,

-dokaz o autorskom pravu,

-dokaz da su autori državljani BiH,

-ovjerena izjava lektora o jezičkoj uređenosti teksta,

-dokaz  da je izdavačka kuća registrovana u Bosni i Hercegovini i

-dokaz da izdavačka kuća uredno podmiruje poreske obaveze i dopinose.

Rukopisi treba da budu pisani na jezicima konstitutivnih naroda u Bosni i Herecgovini. Rukopisi trebaju biti metodološki koncipirani da ne zahtijevaju obaveznu upotrebu radne sveske, te da se u njima ne ostavlja prostor za crtanje i pisanje.

Autor, niti koator rukopisa ne može biti uposlenik Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ili Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona www.montk.gov.ba.

Rukopisi se dostavljaju pod šifrom, u posebno zapečaćenom omotu, sa osnovnim podacima o izdavaču, na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Muhameda Hevaija Uskufija 1, 75000 Tuzla.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

 

 

 

 

 

 

Ostavi komentar