AKTUELNO

Konkursi/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 5/22, 10/22  i 11/22) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 11/20, 8/21,11/21, 5/22, 10/22, 11/22 i 9/23), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje:

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,

Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,

Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Primjeri izjava

Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem aplikacije na linku: konkursi.montk.gov.ba.

Svi kandidati mogu aplicirati preporučeno putem pošte prijavom na adrese škola ili dostavljanjem dokumentacije na protokol škole na sljedećim prijavnim obrascima:

Prijavni obrazac za prijem nastavnika i stručnih saradnika (Obrazac 1)

Prijavni obrazac za prijem saradnika (Obrazac 2)

Prijavni obrazac za prijem sekretara (Obrazac 3)

Prijavni obrazac za prijem saradnika za ekonomsko-finansijske poslove (Obrazac 4)

Prijavni obrazac za prijem pomoćno-tehničkog osoblja (Obrazac 5)

Prijavni obrazac za prijem u radni odnos administrativno-tehničkog osoblja (Obrazac 5a).

Konkurs je raspisan u dnevnom listu “Večernji list” dana 25.7.2023. godine.