KONKURSI I POZIVI

Konkursi za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola na području TK

Na osnovu člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini (broj: 10/1-11-027412-1/23 od 1.11.2023.godine i broj: 10/1-11-027412-4/23 od 2.11.2023. godine) i člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini (broj: 10/1-11-027412-2/23 od 1.11.2023.godine i broj: 10/1-11-027412-5/23 od 2.11.2023. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini – Prijavni obrazac za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDJE

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini – Prijavni obrazac za prijavu na konkurs možete preuzeti OVDJE

Konkursi su objavljen dana 2.11.2023. godine i ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Bodovanje kandidata po raspisanim konkursima će se vršiti u skladu sa:

Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini (broj: 10/1-11-027412-1/23 od 1.11.2023.godine i broj: 10/1-11-027412-4/23 od 2.11.2023. godine)

Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2023/2024. godini (broj: 10/1-11-027412-2/23 od 1.11.2023.godine i broj: 10/1-11-027412-5/23 od 2.11.2023. godine)