AKTUELNO

Ministar Baraković i saradnici razgovarali sa predstavnicima DVV International o unapređenju sistema obrazovanja odraslih

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković i saradnici upriličili su sastanak sa predstavnicima DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu. DVV International je Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola koji se u Bosni i Hercegovini bavi uspostavljanjem i razvojem održivih struktura obrazovanja odraslih, unapređenjem kvaliteta i obima ponude obrazovanja odraslih, pruža podršku ugroženim i marginaliziranim grupama društva, podstiče zapošljavanje te podiže svijest u javnosti o važnosti i značaju obrazovanja odraslih.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji po pitanju obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu i mogućnosti unapređenja sistema obrazovanja odraslih. Također, razgovaralo se i o potencijalnim zajedničkim trogodišnjim aktivnostima, odnosno uspostavljanju sistema za monitoring i kontrolu centara za obrazovanje odraslih, izradi strateških dokumenata iz ove oblasti, stručnom usavršavanju i andragoškom osposobljavanju nastavnog kadra.

Emir Avdagić, direktor DVV International je zadovoljan dosadašnjom saradnjom, ali i opredjeljenju ministra Barakovića za aktivno učešće u daljim procesima koji će sistem obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu učiniti funkcionalnijim i efikasnijim.

Ostavi komentar