AKTUELNO

Ministar Omerović i ambasadorica Hartmann u posjeti kompanijama koje uspješno provode praktičnu obuku

Kompanije Elsta Mostdorfer i Elin Motors iz Živinica osim što uspješno posluju kao izvozno orijentirana poduzeća sa austrijskim kapitalom, značajnu pažnju posvećuju praktičnoj obuci srednjoškolaca i budućih radnika. To je zapravo i povod posjete Ahmeda Omerovića, ministra obrazovanja i nauke TK i NJ.E. Urlike Hartmann, ambasadorice Republike Austrije u Bosni i Hercegovini ovim kompanijama.

Kako ističu iz ovih komapnija, učenici koji prođu program praktične nastave u ovim poduzećima su konkurentni na tržištu rada. „Praktičnu nastavu u pincipu praktikujemo u zadnjih deset godina i svake godine imamo pet do šest učenika. Vrlo često, učenicima koji kod nas odrade praktičnu nastavu, pružimo priliku da zasnuju radni odnos u našoj kompaniji. Učenici koji praktičnu nastavu obave kod nas imaju početna znanja u struci koja im daju veliku prednost u odnosu na druge đake, posebno pri zasnivanju radnog odnosa“ – kazao je Edin Gaštan, direktor kompanije Elsa Mostdorfer Živinice.

„Svake školske godine naša kompanija prima pet do šest učenika. Mi se trudimo da učenici poslije završene škole i stručne spreme nemaju potrebu za obavljanje dodatne praktične obuke, jer su oni već obučeni i konkurentni na tržištu rada. Mi smo od početka osnivanja primili četiri radnika, koji su ranije kao učenici škole kod nas obavljali praksu“ – kazala je Sandra Suljić, zamjenica direktora Elin Motors iz Živinica. Jedan od bivših učenika koji je pohađao praktičnu nastavu u ovoj kompaniji je i Amar Nišić. Amar radi sedam godina u kompaniji i kako kaže, zadovoljan je radnim uslovima,  radnim vremenom  i primanjima.

Sabit Šljivić je učenik III  razreda Mješovite srednje škole Živinice i zadovoljan je praktičnom obukom za električara u kompaniji Elsa Mostdorfer Živinice. „Možemo mi nešto naučiti teoretski. Ali većinu stavri se to kroz praksu radi. Nije isto kada mi u školi pismeno učimo ili kada učimo ovdje kako treba raditi“ – istakao je Sabit.

Ambasadorica Hartmann i ministar Omerović zadovoljni su sa praktičnom obukom za učenike u navedenim kompanijama, ali i naporima Austrijske Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju na poboljšanju kvalitete praktične nastave. „Generalno imamo dobru saradnju sa Austrijskom Agencijom za obrazovanje i internacionalizaciju. Oni su finansirali obuku koordinatora. Koordinatori praktične nastave su veza između škole i poslovnih subjekata“ – naglasio je ministar Omerović.

Posjeta kompanijama je upriličena u pratnji Viktorie Kuzmits predstavnice OeAD, Begana Muhića Gradonačelnika Živinica i Edisa Čičkušića, direktotra Mješovite srednje škole Živinice.