AKTUELNO

Odjeljenje za radno osposobaljavanje počelo sa radom u ustanovi za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju

U JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla danas je otvoreno Odjeljenje za radno osposobljavanje. Značajan je ovo iskorak za korisnike ovog Zavoda, a rezultat je zajedničkog rada Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Vijeća roditelja i menadžmenta Zavoda.

Radost zbog ovog događaja s učenicima, njihovim roditeljima i zaposlenicima Zavoda podijelile su i delegacije Vlade Tuzlanskog kantona koju je predvodio premijer Kadrija Hodžić i Ureda OSCE-a u Tuzli. U ovoj ustanovi učenici sa posebnim obrazovnim potreba školuju se za zanimanje pomoćni krojač i pomoćni kuhar. Kada učenici završe srednju školu i steknu navedena zanimanja, teško pronalaze posao, pa se već godinama javlja potreba da i nakon završetka škole dobiju dodatnu podršku. Upravo je to svrha Odjeljenja za radno osposobljavanje.

“To znači roditeljima i djeci da će djeca sutra nastaviti poslije završetka srednje škole da će i dalje biti uključena u društvenu zajednicu, da će moći doprinositi, osjećat će se potrebnim za društvenu zajednicu i da će kroz ovo Odjeljenje moći da se osposobljavaju za tržište rada” – kazao je Omer Grebović član Vijeća roditelja Zavoda, zahvaljujući se Kantonalnoj vladi što je konačno omogućila realizaciju ovog projekta.

“Duboko vjerujem u činjenicu da je svako društvo korisno onoliko koliko pomaže najslabijoj populaciji našeg društva. Ja danas ovdje ne vidim slabost. Vidim zaista volju, jednu snagu i energiju za daljim napretkom i zaista je čast biti dio Vlade koja je omogućila svim tim polaznicima da nastave svoje školovanje, svoje aktivnosti i boravak u ovoj instituciji. Ovo samo pokazuje koliko dijalog između roditelja, menadžmenta škole i vlade može donijeti dobro. Evo uspjeli smo ovaj projekat da realizujemo. Vjerujem da ćemo u budućnosti da realizujemo mnoge druge projekte. Vlada je obezbijedila finansijska sredstva koja su bila potrebna za realizaciju ovog projekta dok je menadžment škole obezbijedio kadrove i prostor” – istakao ministar za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona Elvis Baraković.

“Vlada TK će i u narednom periodu preko resornog ministarstva pružati podršku u bilo kojem smislu, i u materijalnom i socijalnom smislu, a posebno, evo sada smo razgovarali u smislu uljučivanja u normalne tokove života ovih mladih osoba, koje izlaze iz ovih ustanova” – obećao je ovom prilikom ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona Esad Džidić.

“Ono zasad što je planirano sa našim učenicima je pružiti im podršku pri jačanju njihovih vještina kada su u pitanju zanimanja koja su oni završili, a to je pomoćni kuhar i pomoćni krojač. Isto tako želimo da povežemo Odjeljenja za radno osposobljavanje sa Odjeljenjem za dokumentaciju i edukativnu inovaciju koja se nalazi pri Zavodu za odgoj i obrazovanje, te da pružamo štamparske usluge, s obzirom da mi imamo u svojim zakonskim okvirima i da pružamo podršku inkluzivnom obrazovanju” – kazala je Selma Hodžić direktorica Zavoda.

“Naravno i mi iz OSCE-a smo jako ponosni zato što smo bili bar dio tog projekta i što smo na mali način uspjeli da pomognemo da ostvare ovaj cilj. Nadam se da će ovo biti samo jedan korak u osnaživanju i pomoći tim osobama i da ćemo na kraju doći na neki nivo da te osobe imaju jednaka prava, jednake prilike, jednake mogućnosti kao i svi ostali” – rekao je  Samir Arnaut službenik za ljudska prava u Uredu OSCE-a u Tuzli.

Odjeljenje za radno osposobljavanje će moći pohađati osobe koje završe srednju školu u okviru Zavoda, do navršene 21 godine života, a trenutno je formirana jedna grupa polaznika.

Opširnije u video prilogu RTV TK:

Ostavi komentar