AKTUELNO

Okrugli sto o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Programom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju određeno je da će se, ukoliko zdravstvena situacija na području Tuzlanskog kantona bude dozvoljavala i uz poštivanje svih mjera higijensko-epidemiološke zaštite (što će se od strane Ministarstva cijeniti u datom momentu), povodom istog organizovati Okrugli sto. S tim u vezi, obavještavamo zainteresovane subjekte da će se Okrugli sto povodom predmetnog nacrta organizovati dana 1.9.2021. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Također, obavještavamo zainteresovane subjekte da Ministarstvo zadržava pravo na ograničavanje broja prisutnih, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, uvažavajući mjere i preporuke nadležnih institucija. Nakon održane rasprave na Okruglom stolu, Ministarstvo će sumirati rezultate i sačiniti odgovarajući izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, nakon čega će Vladi Tuzlanskog kantona biti upućen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Ostavi komentar