AKTUELNO

Osigurane stipendije učenicima koji upišu deficitarna zanimanja

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke utvrdila deficitarna zanimanja za školsku 2022/2023. godinu i prijedlog odluke o uslovima, kriterijima, postupku i načinu isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koja upišu deficitarna zanimanja. Učenici prvih razreda srednje škole koji upišu jedno od zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja stiču uslove za stipendiranje, za što su osigurana sredstva u iznosu od 100 hiljada KM. Odlukom je utvrđena i visina stipendije po učeniku u iznosu od 1.170,00 KM, koja će se isplatiti u devet jednakih mjesečnih rata.

Prema utvrđenoj odluci deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini su: zidar-fasader-izolater, tesar-krovopokrivač, armirač-betonirac, keramičar-teracer, moler-farbar-soboslikar, bravar, tapetar, stolar, krojač i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.

Ostavi komentar