AKTUELNO

Osiguranje učenika na praktičnoj nastavi tema Info dana

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH” finasiranog od njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit – BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC), organizovalo Info dan, vezano za prijavu, obračun i uplatu doprinosa osiguranje učenika na praktičnoj nastavi/ferijalnoj praksi.

Info dan je nastavak aktivnosti koje provodi Međukantonalna fokus grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u FBiH, a koje su usmjerene na stvaranje preduslova za ispunjenje obaveza propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Odlukom o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima te propisima iz oblasti registracije, obračuna i uplate doprinosa.

Osnovni cilj skupa je informisanje direktora srednjih škola Tuzlanskog kantona u kojima se realizuje praktična nastava o pravnom, računovodstvenom i finansijskom aspektu obaveza prijave obračuna i uplate PIO doprinosa za učenike na praktičnoj nastavi i aktivnostima usmjerenim na jačanje kapaciteta osoblja škola za planiranje budžeta i implementaciju obaveza prijave, obračuna i uplate doprinosa za učenike.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 13/18, 93/19- odluka US, 90/21, 19/22), predviđa da učenik ima pravo na osiguranje u slučaju invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti tokom obavljanja praktične nastave, odnosno stručne prakse kod poslodavca, te svrstava učenika pod kategoriju lica osiguranih u određenim okolnostima. Odredbama Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/14) propisano da je obveznik obračuna i uplate doprinosa za PIO za učenike odgojno-obrazovna ustanova. Shodno odredbama ove odluke, doprinosi za PIO za učenike plaćaju se u mjesečnom iznosu od 3,00 KM za vrijeme obavljanja praktičnog rada učenika u toku sticanja obrazovanja i odgoja, odnosno ako praktična nastava traje kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

U vezi s tim obavezs škole je da nadležnom uredu Porezne uprave FBiH podnese zahtjev za prijavu osiguranja učenika u propisanom roku, te da obračuna i uplati PIO doprinose za učenike na praktičnoj nastavi/ferijalnoj praksi, odnosno dostavi prijavu uplaćenih doprinosa u propisanom roku.