AKTUELNO

Otklonjene pravne praznine o upisu naučnoistraživačkih organizacija u Registar

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

Izmjenama i dopunama Pravilnika su otklonjene pravne praznine u vezi upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija, čime se omogućuje naučnoistraživačkim organizacijama da, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu i podzakonskim propisima, podnesu zahtjev za upis u Registar.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poziva naučnoistraživačke organizacije, koje u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu i podzakonskim propisima ispunjavaju uslov za upis u Registar, da podnesu zahtjev za upis kako bi ostvarili mogućnost učešća na javne pozive za odobravanje programa od općeg interesa iz oblasti naučnoistraživačkog rada.

Pravilnik o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija sa navadenim izmjenama i dopunama može preuzeti OVDJE.