AKTUELNO

Poboljšanje kvaliteta praktične nastave tema razgovora sa predstavnicima GIZ-a

Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u srednjim školama tema je razgovora današnjeg sastanka kojeg je upriličio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, sa resornim ministrom privrede TK-a Edinom Durakovićem, direktorom Pedagoškog zavoda TK-a Čiča Nikolom i predstavnicima GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmnH).

Resorna ministarstva za obrazovanje i privredu su stavili na raspolaganje finansijska sredstva i ljudske kapacitete u svrhu jačanja praktičnog dijela obrazovanja u srednjim školama, dok je GIZ ponudio stručnu ekspertizu kao i iskustva iz sličnih projekata realiziranih u drugim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je dogovorena i izrada analize trenutnog stanja srednjeg stručnog obrazovanja i privrede u Tuzlanskom kantonu, a koja bi trebala pokazati u kom pravcu je potrebno dalje djelovanje, odnosno u kojim dijelovima bi bila efikasna projektna intervencija GIZ-a.