AKTUELNO

Potpisani aneksi kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja

U kabinetu ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, danas su potpisani aneksi kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja potpisao je Sumedin Kulović u ime Samostalnog  sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK. Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK  potpisao je Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskog kantonu.

Ministar Omerović istakao je da su aneksi kolektivnog ugovora zaključeni na temelju sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa povećanja plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u oblasti osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2023. godini, koje je Irfan Halilagića, premijera Kantona potpisao sa predstavnicima reprezentativnih sindikata 30.decembra 2022. godine.