AKTUELNO

Poziv na javnu raspravu o Planu upisa u prvi razred srednjih škola

Članom 74. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Sl. novine TK“, broj: 17/11, 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19) propisano je održavanje javne rasprave o prijedlogu Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, nismo u mogućnosti da organiziramo istu kao što je to uobičajeno, te će se javna rasprava održati elektronskim putem. S tim u vezi pozivamo vas da se upoznate sa prijedlogom Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2020./2021. godinu, te da nam svoje komentare, prijedloge i sugestije na isti uputite pismenim putem ili elektronski na e-mail: jalisa@tk.kim.ba najkasnije do 15.5.2020. godine.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2020./2021. godinu, pozivamo vas da se uključite i javnu raspravu i dostavite nam što više svojih komentara, prijedloga i sugestija.

Ostavi komentar