AKTUELNO

Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa tema prvog radno-konsultativnog sastanka sa predstavnicima visokoškolskih ustanova

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa saradnicima održao je prvi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima visokoškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

Povod sastanka je razmatranje Nacrta Pravilnika o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona i utvrđivanje dinamike daljeg rada, donošenje pravilnika i njegova provedba. Na sastanku je izražena spremnost zajedničkog rada i djelovanja resornog ministarstva i visokoškolskih ustanova u cilju podizanja kvaliteta visokog obrazovanja.

Ostavi komentar