AKTUELNO

Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli uručena klasterska akreditacija studijskih programa

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uručio je danas rješenje Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli o klasterskoj akreditaciji studijskih programa čime se ova visokoškolska ustanova svrstala među prve pravne fakultete u Bosni i Hercegovini koji su prošli postupak vanjskog vrednovanja ustanove.

„Ponosni smo na činjenicu da mi na TK odnosno Univerzitet u Tuzli pravi posebne iskorake“, kazao je ovom prilikom ministar Omerović napomenuvši da je svečanost veća jer su renovirane i prostorije Pravnog fakulteta u Tuzli. „Sve ovo treba da dovede do toga imamo kvalitetne studijske programe. Uložili smo 155.000 KM kako bismo poboljšali uslove za studente i nastavnike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Znači paralelno gradimo i kampus ali poboljšavamo i trenutne uslove za naše studente i nastavnike na Univerzitetu u Tuzli.“

Čestitavši na aktivostima koje je rukovodstvo preduzelo, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine Enes Hašić je rekao da je ključno da smo izašli iz faze studiranja po svaku cijenu i  radi dobijanja diplome odn. zvanja i da je nastupilo vrijeme studiranja radi znanja. „Mi u Agenciji podstičemo kvalitet u visokom obrazovanju a ova akreditacija je potvrda kvaliteta koju daje nezavisna ekipa stručnjaka koju imenuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja. Značajan broj fakulteta u Tuzli je prošao ili se već nalazi u postupku akreditacije i moram da istaknem da je veliki napor koji ulažu Univerzitet, Rektorat i Ministarstvo obrazovanja i Vlada TK na ovom planu“, kazao je Hašić.

Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić zahvalila je ministru Omeroviću i Vladi TK na podršci. „Ovom prilikom čestitam Pravnom fakultetu na uspješnoj akreditaciji.  Istaknula bih i značajne projekte koje ovaj fakultet provodi među kojima je  i uspješno okončan projekat UNHCR-a. U toku je instaliranje opreme koja je dobijena po projektu a također je Pravni fakultet proširio svoje prostorne kapacitete i time stvorio bolje uslove za  nastavu u 2. i 3. ciklusu studija“, naglasila je rektorica Hadžigrahić.

U prisustvu kolega zadovoljstvo postignutim iskazao je i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Amir Karić: „Ovo je veliki korak za nas u smislu podizanja kvaliteta obrazovanja. Nadam se da će budući studenti imati još bolje uslove za svoje osposobljavanje za profesionalne karijere.“

Akreditaciju studijskih programa po novom modelu klasterske akreditacije do sada su prošli studijski programi na Filozofskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike a danas je stigla i preporuka Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH za akreditaciju studijskih programa 1. i 2. ciklusa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, rečeno je ovom prilikom.