AKTUELNO

Pri radni sastanak ministra Omerovića sa predstavnicima Misije OSCE-a Tuzla

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa saradnicima razgovarao je sa Damirom Gnjidićem, šefom Ureda Misije OSCE-a u Tuzli i Sabinom Nadžaković, službenicom za obrazovanje o stepenu dostignute i daljem unaprjeđenju saradnje ove dvije institucije.

Predstavnici Terenskog ureda Misije OSCE-a u Tuzli zadovoljni su dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i istakli pravce dalje saradnje, naročito u pogledu promovisanja pravilnika o načelima i postupku zaštite djece/učenika od diskriminacije i njenih pojavnih oblika na razini osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, nastali kao rezultat zajedničkog rada ove dvije institucije. U fokusu djelovanja Misije OSCE-a biće i obrazovna prava romske nacionalne manjine, kao što je dalji rad na finaliziranju Nastavnog plana i programa za romski jezik sa osnovama romske kulture namijenjen učenicima – Romima, te donošenje Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma na području Tuzlanskog kantona.

Ministar Omerović je iskazao spremnost Ministarstva za aktivno sudjelovanje na realizaciji započetih aktivnosti i daljem unaprjeđenju saradnje u području obrazovanja ove dvije institucije.

Ostavi komentar