AKTUELNO

Preporuka organizatorima obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona

U vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-1426/20 od 11.03.2020. godine, te nakon analize stanja na području Tuzlanskog kantona i u okruženju u vezi sa korona virusom (COVID-19) a u cilju preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona preporučuje ustanovama za obrazovanje odraslih da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju prevencije i zaštite polaznika i uposlenika svojih ustanova.

Preporuka Organizatorima obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona se temelji na osnovu Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-9207/20 od 12.03.2020. godine.

Ostavi komentar