AKTUELNO

Prezentiran Pravilnik o obilježavanju značajnijih datuma u školama Tuzlanskog kantona

Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji donosi Pravilnik o obilježavanju značajnijih datuma u osnovnim i srednjim školama, te je tim povodom u Ministarstvu obrazovanja i nauke održana press konferencija. Organizirana na dan godišnjice datiranja Povelje Kulina-bana, prvog pisanog dokumenta bosanskog vladara, konferencija ima za cilj da ukaže na važnost uređenog obilježavanja datuma u svim obrazovnim institucijama.

Naglasivši da je riječ o vrlo složenoj tematici ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je kazao da je intencija donošenja pravilnika obilježavanje datuma koji su važni za simboličko poimanje naše države. Datum, koji je prema mišljenju ministra Omerovića značajan kao i današnji, je 26. oktobar 1377. godine, dan kada je kralj Tvrtko I Kotromanić krunisan za bosanskog kralja. „Od ovog oktobra učenici će na kreativan način da se sjećaju krunisanja našeg kralja, da se sjećaju srednjovjekovne Bosne, da sa svojim nastavnicima naprave krune, da te krune stave na svoju glavu, jer su ti učenici danas naši kraljevi. Da budu ponosni na svoje srednjovjekovne kraljeve, da budu ponosni na svoju historiju“, kazao je ministar Omerović ističući da će se obilježavati od ovog oktobra u svim osnovnim i srednjim školama te da će tim povodom biti i jedna centralna manifestacija.

Prema riječima predsjednika Komisije za izradu Pravilnika o obilježavanju značajnijih datuma u osnovnim i srednjim školama dr.sc. Izeta Šabotića, do sada je bilo dosta neujednačeno obilježavanje ovakvih datuma, ovisno od školske ustanove, a historičari vode borbu više od 20 godina da se vrati dignitet historiji kao nauci i kao struci i da se uvrsti u nastavu onako kako zaslužuje.