AKTUELNO

Prezentirano istraživanje mapiranja resursa za nastavu iz oblasti informacijsko–komunikacijskih tehnologija u školama

Više od pet stotina škola u Bosni i Hercegovini nema pristup internetu. To znači da oko 14 hiljada učenika osnovnih i srednjih škola nema priliku za obrazovanje u skladu s tehnologijom 21. vijeka, pokazalo je istraživanje koje je u saradnji sa ministarstvima za obrazovanje uradio UNICEF. Detalji istraživanja danas su prezentirani na događaju koji je u Mješovitoj srednjoj školi u Živinicama organiziralo Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona.  Mapiranje resursa za nastavu iz oblasti informacijsko–komunikacijskih tehnologija u školama pokazalo je da 2/3 škola u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava standarde za učenje u 21. vijeku. U našim školama na jednom računaru u prosjeku praktično uči 19 učenika. UNICEF i USAID žele pomoći obrazovnim vlastima na niovu kantona, entiteta i Brčko Distrikta, da se ta situacija promijeni.

Na području Tuzlanskog kantona 4.545 učenika nema pristup internetu u školama. U 108 školskih objekata nema internet konekcije, a da bi dostigli OECD prosjek nedostaje 43.282 računara. Za opremanje digitalnim uređajima škola u Tuzlanskom kantonu, u skladu sa OECD prosjekom, potrebno je više od 31 milon USD. U odnosu na nacionalni prosjek, odnosno prosjek u Bosni i Hercegovini po pitanju IKT resursa, Tuzlanski kanton je među najlošijim.

To je alarmantna situacija. Ali također nam daje priliku da znamo gdje trebamo pružiti podršku. Imamo informacije iz svake škole i to nam pomaže da vidimo koji kanton, koja općina i koja škola ima dobru informatičku opremu, a koja nema. I to će biti naša baza za buduću podršku u koju neće biti uključena samo ministarstva, nego i privatni sektor, kazala je ovom prilikom za RTVTK Rownak Khan, šefica predstavništva UNICEF-a u BiH.

Mapiranje će nam pomoći kako bismo dalje ulagali u škole u smislu razvoja tehnoloških mogućnosti a sve to treba na kraju da pomogne da razvijamo digitalne kompetencije kod nastavnika i kod učenika, kazao je Ahmed Omerović, ministar za obrazovanje i nauku TK.

Ono što bi htio istaći je da i mi kao Škola dajemo sve od sebe da obezbjedimo što kvalitetnije uslove za obrazovanje. Zahvalni smo i Ministarstvu koje trenutno radi na usklađivanju nastavnih planova i programa kad je u pitanju proces obrazovanja i na ovim pedagoškim standardima koji su jučer usvojeni na Vladi, a sutra će biti prezentacija samih pedagoških standarda, kazao je Osman Havušić, direktor MSŠ Živinice.

U naredne tri godine Ministarstvo, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i nevladin sektor trebali bi organizirati i edukaciju za nastavnike o korištenju digitalnih alata u funkciji učenja, nakon čega će u škole biti uvedeni i elektronski dnevnici, a razvijat će i mogućnost upisa u škole putem interneta.

Opširnije u prilogu RTV TK:

Ostavi komentar