AKTUELNO

Promocija zanatskih zanimanja u cilju boljeg povezivanja obrazovanja sa tržištem rada

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličio je sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona u cilju boljeg povezivanja obrazovnog sektora sa tržištem rada.

Nedžad Nuhanović, predsjednik Obrtničke komore TK je upoznao ministra Omerovića i sa planom promocije zanatskih zanimanja, te organizaciji Okruglog stola na temu „Realizacija majstorskog ispita na području Tuzlanskog kantona“, koji će se održati u okviru Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta „GRAPOS EXPO“ u Gračanici (17 – 20. maj 2022. godine).

Ministar Omerović je iskazao zahvalnost Obrtničkoj komori TK na aktivnostima koje sprovode u cilju afirmacije obrtničkih zanimanja i spremnost za kvalitetniju podršku od strane resornog Ministarstva.

Ostavi komentar