AKTUELNO

Saopćenje za javnost

Povodom zabrinutosti javnosti u vezi prijava slučaja međuvršnjačkog nasilja u školama Tuzlanskog kantona, obavještavamo javnost da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, zatražilo od škola da striktno provode mjere utvrđene Protokolom o prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja među i nad djecom i Pravilnikom o povredama discipline, postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, naknadi pričinjene materijalne štete, trajanju izrečene odgojno-disciplinske mjere, ublažavanju i ukidanju, te posljedičnom odnosu na ocjene iz vladanja učenika u osnovnoj školi.

Ministarstvo i Pedagoški zavod TK će pratiti provođenje navedenih propisa s ciljem  njihove dosljedne provedbe.

U saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona od škola je zatražena informacija o poduzetim mjerama i radnjama u vezi prevencije međuvršnjačkog nasilja i svih pojavnih oblika nasilja u školama.

Ministarstvo obrazovanja i nauke, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli rade na definisanju unapređenja programa mjera o prevenciji međuvršnjačkog nasilja i promociji nenasilne komunikacije u školama, a koje će se realizirati tokom školske 2023/2024. godine.

Pozivamo javnost, prije svega učenike, roditelje, nastavnike, rukovodstva javnih ustanova, te lokalnu zajednicu da zajedno radimo radi osiguravanja boljeg ambijenta u našim školskim ustanovama.