AKTUELNO

SAOPĆENJE ZA JAVNOST!

Povodom natpisa u pojedinim medijima i pokušajima diskreditacije „Dodatak udžbeniku historije za deveti razred devetogošinje osnovne škole“, autora Almire Bećirović i Nazima Ibrahimovića, koji je javnosti nedavno predstavljen i odobren za izdavanje i upotrebu u devetom razredu osnovne škole od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u cilju istinitog informisanja javnosti dajemo sljedeće saopćenje:

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je 11.6.2018. godine, na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, dopunilo nastavni program iz nastavnog predmeta Historija za 9. razred tematskom cjelinom „Bosna i Hercegovina od 1992. godine do kraja XX vijeka“ koja sadrži nastavne jedinice o disoluciji SFRJ i međunarodnopravnom priznanju Bosne i Hercegvine, ratnim zločinima u Republici Bosni i Hercegovini od 1992 do 1995. godine, stradanjima civila i djece, genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, uništavanju kulturno-historijskog naslijeđa i vjerskih objekata, Dejtonskom mirovnom sporazumu, značajnijim ličnostima i datumima za odbranu bosanskohercegovačkog suvereniteta i nezavisnosti, te o društveno-političkim i privrednim procesima u Bosni i Hercegovini od 1996. godine do kraja 20. vijeka.

Ministarstvo je 7.7.2020. godine, u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti raspisalo javni konkurs za pribavljanja rukopisa „Dodatak udžbeniku historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole“. Konkursnu proceduru je, u skladu sa Pravilnikom o sastavu i načinu rada Stručne komisije za odabir udžbenika i drugih nastavnih sredstava, provela Stručna komisija imenovana posebnom odlukom. Stručna komisija je razmotrila pristigle prijave na konkurs i konstatovala da se na isti prijavio jedan rukopis pod odgovarajućom šifrom. Stručna komisija je na stranici Ministarstva 19.10.2020. godine raspisala javni poziv za izbor recenzenata, sa utvrđenim rokom za dostavljanje iste. Po zaprimanju tri pozitivne recenzije, Stručna komisija je dala Savjetu za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava Tuzlanskog kantona Mišljenje o pribavljenom rukopisu, u kojem je predložila štampanje i korištenje predmetnog rukopisa u nastavi historije. Savjet je razmotrio navedeno mišljenje i tekst rukopisa, te dostavio Prijedlog za davanje odobrenja za izdavanje i upotrebu navedenog rukopisa, na osnovu kojeg je Ministarstvo, dana 18.1.2022. godine, donijelo i Rješenje o odobravanju i upotrebi, te isto objavila u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

 „Dodatak udžbeniku historije za deveti razred devetogodišnje osnovne škole“, autora Almire Bećirović i Nazima Ibrahimovića, prema ocjeni recenzenata, usklađen je sa programski sadržajima nastavnog predmeta „Historija“ za deveti razred i jedini je rukopis koji se prijavio putem javnog konkursa.

U pojedinim medijima, pojavili su se izjave pojedinaca, koji pokušavaju diskreditovati autore i sadržaj, iznoseći niz netačnih tvrdnji, pozivajući se, pri tom, o rezultatima tzv. međunarodnih nezavisnih komisija koje su imale za cilj da ospore historijske činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde. Sve ovakve natpise odbacujemo kao neosnovane i neargumentirane.

Ostajemo na poziciji principa koji su utvrđeni Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a koji kažu da se ne mogu upotrebljavati ili izlagati didaktički i drugi materijali, niti davati izjave od strane nastavnika i drugog školskog osoblja, koji bi se opravdano mogli smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika, koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj grupi ili religiji.

Ostavi komentar