AKTUELNO

Saopštenje za javnost povodom netačnog navoda u udžbeniku ‘Društvo’ za peti razred osnovne škole

Kako se u pojedinim medijima problematizirao dio sadržaja iz udžbenika Društvo za peti razred devetogodišnje osnovne škole, a koji je u upotrebi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona daje sljedeće saopštenje:

Udžbenik Društvo, autora Amire Idrizović, izdavačke kuće „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla, nalazi se na Spisku odobrenih  radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbriki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje i tehničke i stručne škole Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Postupak odobravanja udžbenika za korištenje, u ime Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, provodi Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, koja uključuje raspisivanje konkursa, pribavljanje rukopisa, odabir recenzenata i druge aktivnosti u provođenju postupka.

Sa spiska odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi odluku o korištenju udžbenika za svaku školsku godinu u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Od školske 2020/2021. godine, u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, koristi se jedan udžbenik u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Prethodno je Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici od 2.11.2019. godine, usvojila Zaključak da se od školske 2020/2021. godine, u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i u svim razredima koristi isti udžbenik, po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika. U skladu sa navedenim, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je donijelo odluku o korištenju udžbenika Društvo, autora Amire Idrizović, u petom razredu osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu. Odluka o korištenju udžbenika u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona nije se mijenjala za školsku 2021/2022. godini.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će zatražiti odgovore nadležnog organa  u postupku odobravanja udžbenika, te u skladu sa svojim nadležnostima poduzeti aktivnosti na korekciji ili eventualnog povlačenja udžbenika iz upotrebe.

Ministri, odnosno predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su  u više navrata na sastancima Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine ukazivali na nužno provođenje reforme nastavnih planova i programa, a što bi uslovilo i provođenja postupka odabira novih udžbenika. Smatramo da u udžbenicima pojedini sadržaji i izrazi nisu prilagođeni uzrasnoj dobi učenika. Nedostake je nužno otkloniti, naročito u sadržajima koji imaju za cilj razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini, vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji.

Ostavi komentar