AKTUELNO

Srednjoškolci pristupili polaganju eksterne mature

Danas su srednjoškolci pristupili polaganju eksterne mature u gimnazijama,  srednjim tehničkim i umjetničkim školama na području Tuzlanskog kantona. Na  ukupno 40 lokacija, eksternu maturu je u isto vrijeme polagalo 2496 učenika, od čega je 27 učenika sa prebivalištem izvan Tuzlanskog kantona, a koji imaju namjeru nastaviti obrazovanje u nekoj od visokoškolskih ustanova na području Kantona.

Povodom polaganja mature, ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović i direktor Pedagoškog zavoda TK Izet Numanović, posjetili su Gimnaziju „Mešu Selimović“ u Tuzli. U ovoj školi maturu je polagalo 104 učenika.

„Eksterna matura, odnosno eksterna evaluacija je obaveza koju je naša zemlja preuzela na međunarodnom nivou, da pokažu kakva su znanja i kompetencije koje naši srednjoškolci stiču. Pored toga, eksterna matura je ključni segment prelaska naših učenika sa srednjoškolskog obrazovanja u visoko obrazovanje, gdje će stalno imati testiranja i nove ispite. Ova matura će biti pokazatelj u kojem smjeru trebamo raditi na reformi nastavnih planova i programa i drugih obrazovnih politika, kako bi smo imali što kvalitetniji sistem obrazovanja“ – kazao je ministar Omerović.

Za učenike koji nisu bili u mogućnosti pristupiti današnjem polaganju eksterne mature, kao i za učenike koji danas eventualno ne polože maturu, uskoro će se organizirati novi rok, istakao je, između ostalog, Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda TK. „Učenici polažu maturu iz tri predmeta i to iz: Bosanskog, Hrvatskog i Srpskog jezika i književnosti, Matematike, te prvog stranog jezika“ – pojasnio je direktor Numanović.

Alma Šehanović, direktorica JU Gimnazija „Meša Selimović“ iz Tuzle je maturantima poželjela puno sreće i uspjeha naglasivši da je polaganje eksterne mature svečan čin i kruna srednjoškolskog obrazovanja. „Polaganjem ovog ispita učenici stavljaju tačku na jedno poglavlje iz svog života“ – kazala je direktorica Šehanović.