AKTUELNO

Stvoreni preduslovi za školovanje montera fotonaponskih sistema

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je na prijedlog Pedagoškog zavoda TK donijelo nastavni plan i program za zanimanje “monter fotonaponskih sistema”. Riječ je o programu trogodišnjeg stručnog obrazovanja koje je sve traženije u Bosni i Hercegovini i regiji.

Donošenjem NPP-a praktično su stvoreni preduslovi za upis učenika u prvi razred srednje škole za ovo traženo zanimanje. Potrebno je u školi osigurati odgovarajuću opremu, učila i druge uslove kako bi od naredne školske godine bila upisana i prva generacija srednjoškolaca u državi za ovo zanimanje.

Tokom mjeseca januara, profesori građevinske, mašinske i elektro struke sudjelovat će na trećem ciklusu seminara na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, koju provodi Centar za ekologiju i energiju i Caritasa Švicarske, partneri Ministarstva. Seminar će u značajnoj mjeri educirati profesore za obrazovanje budućih montera fotonaponskih sistema.