AKTUELNO

U OŠ “Klokotnica” realizirani kapitalni projekti

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetio je JU Osnovna škola “Klokotnica” Klokotnica povodom uspješne realizacije kapitalnih projekata u ovoj školi. Riječ je o sanaciji podova i nabavci školskog namještaja.  Za realizaciju ovih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila sredstva u iznosu od 82.700,00 KM, a škola provela odgovarajuće postupke u cilju osiguranja kvalietnijih uslova za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa.

Opširnije u prilogu RTV TK: