AKTUELNO

Unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja i nauke tema radnog sastanka dva ministarstva

Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa saradnicima upriličio je radni sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koju su predvodili Alden Kajtaz, sekretar ministarstva i Nadija Bandić, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Tema radnog sastanka je unapređenje obrazovanja i nauke kroz zajedničku saradnju dva ministarstva.

Ministar Baraković je upoznao goste o aktivnostima i strateškim ciljevima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u oblasti nauke i visokog obrazovanja, te srednjeg, osnovnog i predškolskog obrazovanja.

Cilj posjete predstavnika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je upoznati se sa aktivnostima u kantonalnom ministarstvu kako bi sagledali zajedničke aktivnosti kroz programe za 2022. godinu u oblasti obrazovanja i nauke. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će u skladu sa strateškim dokumentima Federacije Bosne i Hercegovine podržavati projekte u oblasti kvalitetnog i inkluzivnog društvenog razvoja, funkcionalnog obrazovanja i naučno-istraživačkih projekata. Na sastanku je bilo riječi o povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, ali i aktualizirana problematika izrade novih kurikuluma za osnovno obrazovanje zasnovanih na ishodima učenja. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, u što skorije vrijeme, sazvati tematski sastanak ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH o aktivnostima na izradi novih kurikuluma, jedan je od zaključaka današnjeg radnog sastanka.

Ostavi komentar