AKTUELNO

Usvojeni novi pedagoški standardi i normativi

Vlada Tuzlanskog kantona danas je predstavila nove pedagoške normative i standarde, te je ovime ispunjen još jedan od ciljava koji su zacrtani na početku mandata. Predstavnici Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata visokog obrazovanja, nauke i kulture, potpisali su sporazum s Vladom TK. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK, naglašava da je ovo bila jedna od najsloženijih mjera u čiju je realizaciju uloženo mnogo energije.
Pedagoški standardi i normativi na Tuzlanskom kantonu nisu mjenjani od 2004. iako je bilo nekoliko pokušaja da se unaprijedi ova oblast. S tim u vezi, naglašeno je da će do 2025. godine za implementaciju novih pedagoških standarda i normativa biti uloženo 18 miliona KM.
Mi smo prilikom preuzimanja mandata kazali da će naš fokus biti i obrazovanje i da ćemo ulagati i na ovaj način to činimo i sa ovim sredstvima postaje jasno da smo mi opredjedjeljeni da popravimo standard naših učenika i nastavnika i da kvalitet obrazovanja bude veći – dodaje Omerović.
Promjene pedagoških standarda, između ostalog, odnose na to da će čas odjeljenske zajednice ulaziti u normu nastavnika, da se umanjuje maksimalan broj učenika po odjeljenju, da se uvode asistenti u nastavu, pedagozi u škole sa više od 28 odjeljenja.
Sigurni smo da sa ovim smanjenjem broja učenika da ćemo izbjeći tehnološki višak narednih 5, 6 a možda i više godina. Sigurni smo da će i nastavnici i učenici daleko lakše dati svoj maksimum u odjeljenju sa manjim brojem učenika – kaže Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja TK.
Kada su i pitanju normativi za visoko obrazovanje, promjene će donijeti mnogo novina, ističe Adnan Hodžić, predsjednik Sindikata visokog obrazovanja i nauke TK.
Prije svega konsultativna nastava, jedan pojam koji je stvarno čudan i koji je dosta degadirao nastavni proces na visoko školskim ustanovama, jer se različito tumačio. Puno je toga je urađeno i sa smanjenjem broja studenata koji se upisuju na prvu godinu, onaj minimalni broj – dodaje Hodžić.
Predstavnici Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata visokog obrazovanja, nauke i kulture, potpisali su sporazum s Vladom TK te najavili da se primjena novih pedagoških normativa i standarda očekuje od naredne školske i akademske godine.

 

Ostavi komentar