AKTUELNO

Konačna rang lista za dodjelu stipendija nadarenim studentima

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 11. stav (3) Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 16/22), utvrđuje

Konačnu rang listu za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/22. godini.

Potpisivanje ugovora kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze između davaoca stipendije i kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu iste, obavit će se dana 30.09.2022. godine (petak) sa početkom u 11 sati, u Plavoj sali JU Bosansko kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Mole se svi dobitnici stipendija da u naznačenom terminu pristupe potpisivanju ugovora.

Također, molimo studente da prilikom potpisivanja ugovora ponesu kopije bankovnih računa (ne ovjerene kopije) kako bi utvrdili tačnost podataka – brojeva računa sa prijavnog obrasca.