AKTUELNO

Izmijenjena načela za organizovanje ekskurzija osnovnih i srednjih škola

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke donio je Izmjenu Načela  za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na prijedlog Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Izmjenam učenici osnovne škole i učenici srednje škole koji ne pohađaju završni razred mogu realizovati ekskurziju u okviru državnih granica. Učenici završnih razreda srednje škole mogu realizovati ekskurziju i u inostranstvu, uz predhodno pribavljenu saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Izuzetno, Ministarstvo može dati saglasnost za realizaciju ekskurzije završnih razreda srednje škole u inostranstvo, bez obzira na broj prijavljenih učenika za ekskurziju.

Navedene izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.