AKTUELNO

Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Na sjednici održanoj dana 15.07.2021. godine, Skupština Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, te konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt koje su izložila radna tijela i zastupnici na sjednici Skupštine.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je zaduženo da provede javnu raspravu (u trajanju od 45 dana), da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine dostaviti uz Prijedlog Zakona. S tim u vezi, Programom javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, određeno je da subjekti učesnici javne rasprave, u periodu trajanja iste, na predmetni nacrt mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Ujedno vas obavještavamo da će se dana 01.09.2021. godine, od strane Ministarstva, ukoliko zdravstvena situacija na području Tuzlanskog kantona bude dozvoljavala i uz poštivanje svih mjera higijensko-epidemiološke zaštite (što će se od strane Ministarstva cijeniti u datom momentu), organizovati rasprava na okruglom stolu, poslije čega će predmetni zakon biti upućen u dalju skupštinsku proceduru. Obavijest o organizovanju okruglog stola i lokaciji na kojoj će isti eventualno biti organizovan bit će postavljena putem ove internet stranice.Tekst predmetnog nacrta možete preuzeti putem naprijed označenog hiperlinka.

Ostavi komentar