AKTUELNO

Uspostavljanje saradnje sa Goethe-Institutom radi unapređenja nastave njemačkog jezika

U cilju unapređenja nastave njemačkog jezika u školama, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. sc. Ahmed Omerović danas je održao inicijalni sastanak na kojem se razgovaralo o uspostavljanju saradnje sa Goethe-Institutom. Sastanku su prisustvovali direktorica Odjela za jezik Goethe-Instituta Bosna i Hercegovina dr. sc. Eve Hamann sa saradnicom Arletom Hadžimuratović, koordinatoricom za kooperaciju u obrazovanju – njemački jezik, te vršilac dužnosti direktora Pedagoškog zavoda, Izet Numanović.

Na sastanku su razmotrene ključne tačke buduće saradnje, koje uključuju:

  • stručno usavršavanje nastavnika njemačkog jezika,
  • organizaciju Olimpijade njemačkog jezika te
  • projektne aktivnosti za učenike u okviru izučavanja njemačkog jezika.

Dogovoreno je da će se saradnja formalizirati i intenzivirati u novoj školskoj godini, što će obuhvatiti detaljno planiranje i realizaciju aktivnosti, kao i kontinuiranu evaluaciju postignutih rezultata. Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka unapređenju kvaliteta nastave njemačkog jezika u školama i pruža novu dimenziju obrazovanju u Tuzlanskom kantonu.

Svi učesnici sastanka su izrazili uvjerenje da će ova saradnja donijeti konkretne i dugoročne koristi za učenike i nastavnike, te se raduju budućim zajedničkim projektima i aktivnostima koje će dodatno obogatiti obrazovni sistem.