AKTUELNO

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili školama nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes.

Riječ je o Javnom pozivu za prijem 50 kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika u osnovnim i srednjim školama, a nisu pripadnici ili članovi porodice neke od boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca ili članova njihovih porodica.

Prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vršit će se u školama za koje su osigurana finansijska sredstva u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupku prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili školama nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes broj: 10/1-34-018257/22 od 11.8.2022.godine.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a tekst poziva i prijavni obrazac mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili školama nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes,

Prijavni obrazac

Primjer izjave