AKTUELNO

Konačne rang liste za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih škola

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 17. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/22), utvrđuje
Konačna rang lista dobitnika stipendija u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj  godini u smislu završenog razreda osnovne škole, kao i pojedinačnog uspjeha na natjecanjima iz predmeta nastavnog plana i programa

Konačna rang lista dobitnika stipendija u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda paralelne muzičke škole i osvojenih mjesta na natjecanjima

Konačna rang lista dobitnika stipendija u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne škole i te po osnovu ostvarenih rezultata iz oblasti tehničkog stvaralaštva, kulturno-umjetničkog stvaralaštva – književnih, likovnih, pozorišnih i muzičkih ostvarenja“

Konačna rang lista dobitnika stipendija u kategoriji „Ostvareni opći uspjeh postignut u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne škole te po osnovu ostvarenih rezuiltata iz oblasti sporta i sportskih učeničkih školskih programa te drugih sportskih uspješnih ostvarenja

Potpisivanje ugovora kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze između davaoca stipendije i kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu iste, obavit će se dana 30.09.2022. godine (petak) sa početkom u 11 sati, u Plavoj sali JU Bosansko kulturnog centra Tuzlanskog kantona.
Mole se svi dobitnici stipendija (roditelji/staratelji) da u naznačenom terminu pristupe potpisivanju ugovora.
Također, molimo sve dobitnike stipendija (roditelje/staratelje) da prilikom potpisivanja ugovora ponesu kopije bankovnih računa (ne ovjerene kopije) kako bi utvrdili tačnost podataka – brojeva računa sa prijavnog obrasca.