AKTUELNO

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove

Na osnovu člana 8. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove (broj: 10/1-02-018917/22 od 22.08.2022. godine) i Odluke o raspisivanju Konkursa za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini (broj: 10/1-11-019754-22 od 31.08.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2021/2022. godini.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti:

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove

Prijavni obrazac