AKTUELNO

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih škola

Na osnovu člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini (broj: 10/1-34-018937/22 od 22.08.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje:

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti:

Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini,

Prijavni obrazac