AKTUELNO

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola sa invaliditetom

Na osnovu člana 9. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/22 i broj:10/1-34-019225-2/22 od 11.11.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim  školama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godine. Prijavni obrazac možete preuzeti na istom linku kao i tekst konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno rok za prijavu teče od 22.11.2022. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za stipendiranje učenika sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/22 i broj: 10/1-34-019225-2/22 od 11.11.2022. godine)