AKTUELNO

Ministar Omerović podržao OeAD program reforme stručnog obrazovanja

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona podržao je regionalni program Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju Republike Austrije (OeAD) pod nazivom „Poboljšanje kvalitete učenja utemeljenog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave“.

Program se realizira u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Herecgovine. Program se fokusira na reformu stručnog obrazovanja, upravljanje obrazovanjem i kvalitetom u školama i poboljšanje saradnje između privrede i stručnog obrazovanja. Cilj projekta je povećati kvalitetu stručnog/strukovnog obrazovanja efektivnim razvojem kvalitete učenja utemeljenog na radu, sa fokusom na ulogu i zadatke koordinatora praktične nastave.