AKTUELNO

Ministar Omerović razgovarao sa roditeljima učenika iz Banovića

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović razgovarao je sa Murisom Lapandićem i Azrom Bureković, roditeljima učenika sa poteškoćama u razvoju iz Banovića, u vezi sa razvojem inkluzivnog obrazovanja i statusa Centra za razvoj inkluzivinih praksi.

Roditelji učenika su tokom sastanka iskazali zahvalnost ministru i resornom Ministarstvu o uvođenju asistenata u nastavi, kao važnom obliku podrške učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama , ali iskazali i zabrinutost za rad i opstanak Centra za razvoj inkluzivnih praksi.

Ministar Omerović je roditelje upoznao sa aktivnostima koje vodi resorno ministarstvo uz obećanje da će sagledati mogućnosti da Centri za razvoj inkluzivnih praksi, osnovani pri redovnim osnovnim školama u Banovićima i Srnicama, zadrže rehabilitacionu funkciju, što podrazumijeva rad kabineta za senzornu i radnu terapiju, logopedskog kabineta, kabineta za psiho-socijalnu terapiju i kabineta za fizioterapiju u obimu potrebnim za kvalitetan rehabilitacioni tretman korisnika usluga.