AKTUELNO

Ministar Omerović uručio javna priznanja za doprinos u obrazovanju

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uručio je inspektorima za obrazovanje Vesimi Čičkušić i Jusufu Omeroviću javno priznanje „Zahvalnica“ za doprinos u razvoju i afirmaciji odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Zahvalnice, prema riječima ministra Omerovića, imaju za cilj da podstaknu službenike u radu.

„Vesima Čičkušić i Jusuf Omerović su kao inspektori doprinosili radu, provođenju zakona u institucijama obrazovanja, u javnim ustanovama od predškolskog, preko osnovnog, srednjeg, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja te imamo potrebu da im se na ovaj način zahvalimo i to ćemo ubuduće činiti sa drugim službenicima“, kazao je ovom prilikom ministar Omerović.

Glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje Vesima Čičkušić naglasila je da je „jako značajno da u ovom radu koji se odvija na terenu i sa subjektima nadzora na neki način imamo podršku Ministarstva i da je to zajednički rad na uspostavljanju jednog uređenog sistema na svim nivoima obrazovanja.“

Prema riječima kantonalnog inspektora za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Jusufa Omerovića „uložen je ogroman trud u proteklom periodu. Ovo će nam samo biti podsticaj i nama i našim kolegama da i dalje nastavimo sa uspješnim radom na provođenju zakona i podzakonskih propisa.“