AKTUELNO

‘Modeli i postupci sistemske akreditacije’ predstavljeni u Banja Luci

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine organizovala je u Banja Luci radni sastanak ministara i predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini na kojem je predstavljena informacija o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa  u državi, sa prijedlozima o načinu rješavanja određenih problema.

Na sastanku je prezentiran i radni materijal „Modeli i postupci sistemske akreditacije“. U narednom periodu slijedi javna rasprava s ciljem unapređenja legislativnog okvira u vezi sa akreditacijom studijskih programa.

Ostavi komentar