AKTUELNO

Nastavak projektnih aktivnosti Caritasa Švicarske o energetskoj efikasnosti tema sastanka u kabinetu ministra Omerovića

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmet Omerović danas je održao sastanak sa Fuadom Imamovićem projekt menadžerom Švicarskog Caritasa u Bosni i Hercegovini i Džemilom Agić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju Tuzla. Tema sastanka je implementacija projektnih aktivnosti „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva – EE FAZA III“ koje se realizira u obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Gospodin Imamović je upoznao ministra Omerovića sa operativnim aktivnostima instalacije geotermalnih tomplotnih pumpi u objektima područnih škola u Starom Đurđeviku, Vranovićima i Kerepu, koje Švicarski Caritas provodi u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ministar Omerović je upoznat sa i programom edukacije učenika o energetskoj efikasnosti u školama koji su bili predmet intervencije navedenog projekta, ali i programom obuke profesora građevinske, mašinske i elektro struke sa područja Tuzlanskog kantona o obnovljivim izvorima energije i razvoju fotonaponskih sistema. Obuke će provoditi partner u projektu, Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Na sastanku se razgovaralo i o daljim aktivnostima i planovima za unaprijeđenje saradnje. Razvijanje nastavnog plana i programa za zanimanje monter fotonaponskih sistema bio je fokusu današnjeg razgovora, za što je potrebno osigurati i intervenciju viših nivoa vlasti, prije svega uvrštanjem zanimanja monter fotonaponskih sistema u Standardnu klasifikaciju zanimanja. Razvoj nastavnog plana i programa za navedeno zanimanje je u uskoj vezi sa potrebama tržišta rada i savremenim trendovima u području zaštite okoliša definisano strateškim mjerama i politikama razvoja Tuzlanskog kantona.

Također, Švicarski Caritas je iskazao namjeru za realizaciju projekta Uštede utroška električne energije u Paviljonu III Studenskog centra Univerziteta u Tuzli, ugradnjoj fotonaponskih sistema za osiguranje tople vode i zamjene rasvjetnih tijela – LED rasvjetom.