AKTUELNO

O aktivnostima građanskog obrazovanja u školama razgovarano u kabinetu ministra Omerovića

O aktivnostima građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje provodi Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „Civitas“ Bosne i Hercegovine u saradnji sa obrazovnim vlastima, danas je razgovarano u kabinetu ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Sandra Sladaković se zahvalila Ahmedu Omeroviću ministru obrazovanja i nauke TK i Izetu Numanoviću, direktoru Pedagoškom zavodu na dosadašnjoj saradnji, te ukratko prezentirala aktivnosti koje provodi Centar. Inovirani kurikulumi i udžbenici za nastavni predmet Građansko obrazovanje i Demokratija i ljudska prava, Projekt građanin praktična nastava, program certifikacije nastavnika, potrebe za mapiranjem nastavnika i učenika građanskog obrazovanja su realizovane i započete aktivnosti koju provodi Centar.

Posebna tema današnjeg razgovora je realizacija obuka za nastavnice i nastavnike građanskog obrazovanja u cilju osnaživanja kompetencija za nove, savremene strategije odgojno-obrazovnog rada u učionici usmjerene na ishodima učenja.