AKTUELNO

O unapređenju mature razgovarano u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK-a

Članovi Glavne kantonalne maturalne komisije razgovarali su sa Ahmedom Omerovićem, ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o unapređenju eksterne mature u osnovnim i srednjim školama, zaštiti integriteta mature, te promociji značaja eksternog provjeravanja znanja učenika. Bila je to prilika da se razgovara o daljim koracima za unapređenje eksterne mature nužnim za razvoj obrazovanja i nastavku reformskim procesima u oblasti srednjeg i osnovnog odgoja i obrazovanja.