AKTUELNO

Potpisan Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

Kolektivni ugovor za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u TK, potpisan je danas između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH (Kantonalnog odbora Tuzla). Ovo je po prvi put da se oblast visokog obrazovanja na području TK reguliše kolektivnim ugovorom, koji će unaprijediti funkcioniranje visokog obrazovanja. Kolektivni ugovor je potpisan na tri godine, a rezultat je uspješnog socijalnog dijaloga između Vlade Tuzlanskog kantona i reprezentativnog Sindikata za područje djelatnosti visokog obrazovanja u TK.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Elvis Baraković ocijenio je da je ovo povijesni trenutak za visoko obrazovanje TK, jer se ovakav dokument potpisuje prvi put. „Vjerujemo da će ovaj Kolektivni ugovor značajno dovesti do poboljšanja visokog obrazovanja na području TK i statusa radnika zaposlenih u ovoj oblasti. Cilj je bio da dovedemo u isti položaj sve zaposlenike u visokom obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima“, kazao je ministar Baraković.  Ovim Ugovorom data je dodatna socijalna i pravna sigurnost svim zaposlenicima u visokom obrazovanju, a kroz Kolektivni ugovor definisana su veća prava za nenastavno osoblje, i otvara se mogućnost da se nenastavnom osoblju kroz ocjenjivanje omogući povećanje primanja. „Bolje je definirana organizacija rada, prekovremeni rad, noćni rad, kao i rad u smjenama, zatim odmori i odsustva sa posla. Također definirana je i minimalna plata od 570 KM usklađena sa platama u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ugovorom su utvrđeni i dodaci na platu, naknade za ishranu, prijevoz na posao, otpremnina za tehnološki višak, kao i posebna sekcija posvećena zabrani diskriminacije i zaštiti dostojanstva zaposlenika, ističe ministar Baraković, dodavši da neće biti fiskalnog opterećenja u Budžetu TK za 2022. godinu zbog potpisivanja Ugovora. „Budući da je u decembru 2021. godine Sporazumom omogućeno povećanje plate od 8.6 posto svim uposlenim u visokom obrazovanju, kao i dodatna 1KM toplog obroka, te regres u visini 50% od prosječne plate u FBiH, ovom Kolektivnim Ugovorom se također poboljšava materijalno pravni status zaposlenika u visokom obrazovanju, naročito nenastavnog osoblja“, ističe ministar Baraković.

Predsjednik Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti KO Tuzla, Adnan Hodžić poručio je da je današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora historijski trenutak za visoko obrazovanje, zahvalivši se Vladi TK na razumijevanju, te brzom i aktivnom djelovanju na usaglašavanju konačnog teksta Ugovora. „Od 1976 godine visoko obrazovanje u TK nije imalo Kolektivni ugovor, pokušavali smo posljednje tri godine i to se završavalo pokušajima. Ovo je četvrta Vlada TK s kojom pregovaramo, a prva koja je imala razumijevanja do kraja“, kazao je Hodžić.

Ostavi komentar