AKTUELNO

Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva i MIOS-a

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktorica Međunarodnog udruženja „Interaktivne osnovne škole“ (MIOS) Tuzla Edina Malkić, danas su potpisali Memorandum o saradnji u okviru realizacije projekta „1 kvadratni kilometar obrazovanja“.

Riječ je saradnji s ciljem uspostavljanja funkcionalne obrazovne mreže škola i poboljšanju obrazovanja za djecu koja žive u socio-ekonomski marginaliziranim porodicama. Saradnja će se zasnivati na principima najboljeg interesa za svu djecu, uzajamnog dogovora, partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti i međusobnog informiranja. O specifičnim projektnim aktivnostima koje se provode u školama strane su se obavezale zatražiti mišljenje Pedagoškog zavoda TK.

Međunarodno udruženje „Interaktivne osnovne škole“ Tuzla dugi niz godina u Bosni i Hercegovini je prepoznato kao partner školama i obrazovnim vlastima u pružanju kompetencija za individualni i profesionalni razvoj nastavnika kroz inovativan pristup.

Ostavi komentar