AKTUELNO

Potpisan ugovor sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke za sufinasiranje tri projekta obrazovnih ustanova

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zaključili su Ugovor o sufinansiranju projekata „Podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i javnih srednjih škola“.

Ugovorom će se sufinasirati projekti opremanja kabineta hemije i biologije u JU Osnovna škola „Višća“ Višća Donja, unapređenje nastave predmeta informatike uz razvoj digitalnih kompetencija u JU Mješovita srednja škola Kalesija i opremanje biblioteke u predškolskoj ustanovi JU Dječija radost „Doboj Istok“.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će sufinasirati navedene projekte u iznosu od preko 22,7 hiljada KM.